Статут територіальної громади смт Вільшана

РОЗДІЛ І

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правова основа Статуту.

Стаття 2. Основні терміни.

Стаття 3. Принципи місцевого самоврядування.


 

РОЗДІЛ II

АДМІНІСТРАТИВНО – ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙСЕЛИЩА


 

Стаття 4. Територія та межі селища.

РОЗДІЛ III

СИСТЕМА САМОВРЯДУВАННЯ В СЕЛИЩІ

Стаття 5. Система місцевого самоврядування.

Стаття 6. Гарантії здійснення місцевого самоврядування в селищі, діяльність його органів і посадових осіб.

Стаття 7. Обов´язковість рішень, прийнятих територіальною громадою селища.

Стаття 8. Відповідальність органів і посадових осіб місцевогосамоврядування перед територіальною громадою.

Стаття 9. Органи самоорганізації населення.

Стаття 10. Взаємодія селищної ради та виконавчих органів ради, зорганами самоорганізації населення.


 

РОЗДІЛ IV

ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ ЧЛЕНІВ CЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ЗДІЙСНЕННІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ


 

Стаття 11. Вибори та референдум.

Стаття 12. Місцеві ініціативи.

Стаття 13. Організація та підготовка громадських слухань.

Стаття 14. Проведення громадських слухань.

Стаття 15. Розгляд рекомендацій громадських слухань.

Стаття 16. Організація та підготовка загальних зборів громадян за місцем проживання.

Стаття 17. Проведення загальних зборів громадян за місцем проживання.

Стаття 18.Звітування перед селищною громадою посадових осіб та органів місцевого самоврядування.

Стаття 19. Звернення громадян.

Стаття 20. Консультації з громадськістю.

Стаття 21. Громадська експертиза.


 

РОЗДІЛ V

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ТА СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ РОЗВИТКУ СЕЛИЩА


 

Стаття 22. Культурна спадщина селищної громади.

Стаття 23. Сприяння соціально-культурному розвитку селища.

Стаття 24. Благодійництво та меценатство.


 

РОЗДІЛ VI

МАТЕРІАЛЬНА ТА ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 25. Майно селищної територіальної громади.

Стаття 26. Управління та розпорядження об’єктами комунальної власності.

Стаття 27. Комунальні підприємства, установи та організації.

Стаття 28. Селищна фінансова політика.

Стаття 29. Підприємництво та інвестиційна (інноваційна) політика.


 

РОЗДІЛ VII

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 30. Порядок прийняття Статуту. Дія Статуту в часі та просторі.

Стаття 31. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту.


 

ПРЕАМБУЛА

Вільшанська селищна рада, як представницький орган місцевого самоврядування, виражаючи волю та інтереси територіальної громади селища міського типу Вільшана, усвідомлюючи свою відповідальність за соціально-економічний та культурний розвиток селища, прагнучи створення гідних умов життя в селищі, дотримання прав і свобод громадян, поваги до честі та гідності вільшанців, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди та забезпечення соціальної стабільності у селищі, керуючись положеннями Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Загальної декларації прав людини, Європейської Хартії про місцеве самоврядування, Утрехтської Декларації «Добре місцеве і регіональне самоврядування у нестабільний час: завдання до змін», Додатковим протоколом до Європейської хартії місцевого самоврядування щодо права участі у справах місцевої влади, Європейською стратегією інновацій та доброго врядування на місцевому рівні, затвердженої Комітетом міністрів Ради Європи, Європейською хартією міст II, Маніфестом нової урбаністики, прийнятої Конгресом Регіональних та Місцевих Сил Ради Європи, та іншими нормативно-правовими актами України, враховуючи історичні, національно-культурні та соціально-економічні традиції та інші особливості селища, приймає Статут територіальної громади селища міського типу Вільшана.


 


 

0

Коментарі

Коментарі відсутні
Додавання комментарів доступно лише зареєстрованим користувачам
Інформація