ЧИ КОЗАЦЬКОГО ВИ РОДУ?

Мабуть всі погодяться зі мною, що вільшанці мають добрячий характер, та ще й норов. І це не спроста, адже з XVII ст. Вільшана була козацьким містечком, отож усі ми козацького завзятого роду.

Козаки мали землю, господарства, родини, займалися кожен своїм ремеслом, і лише коли починалися військові дії, козаки покидали насиджені місця і йшли у військові походи. Як свідчать «Сводные данные из записных книг» («Розпис міст Корсунського полку»), у 1654 році у Ольшані було 828 дворів. У козацькому городку числилися: 1 сотник, 1 отаман, 1 осавул, 626 козаків, 209 міщан, без урахування їхніх сімей, а також старих. Сотником був Кіндрат Свиридович, окрім нього, був курінний отаман – помічник сотника, а ще наказний за призначенням та виборний військовий отаман як представник Запорізької Січі. Вільшанська сотня входила в Корсунський полк. У 1649 році до його складу входили також сотні: полкова Корсунська, Лисянська, Мгліївська (Мліївська), та інші, всього – 19. Найвідоміші полковники – Станіслав Мрозовицький (Морозенко) (1645 – 1649 рр.), Максим Нестеренко (1648, 1653, 1655, 1656 рр.), Іван Гуляницький (1653 – 1656 рр.). Весною 1649 р. полк Кривоноса нараховував 27 сотень. Коли Кривоніс став наказним гетьманом, його місце зайняв син, а потім Дем’ян Якимович Лисянський, після ліквідації полку багаторічний сотник лисянський (1649-1665). 1654 р. були такі сотні: 1-ша Корсунська, 2-га Корсунська, 1-ша Бугуславська (Яцько (?-1655.03.-?), можливо, Бардак Андрій (раніше 1660.01.), 2-га Бугуславська, Вільшанська, Водяницька, Деренківецька, Кальниболоцька, Лисянська, Мгліївська, Сахнівська (Череватенко Михайло (?-1675-?), Синицька, Стеблівська, Тарасівська (Руданин Лесько (?-1670)

Після Андрусівського перемир’я 1667 року, коли Правобережна Україна потрапила під владу Польщі Корсунський полк очолював Захар Іскра (1684 – 1707, 1708 рр.). Після Прутського мирного договору 1711 року корсунські козаки переселилися в Лівобережну Україну, а полк припинив своє існування.

А чи не бажаєте Ви віднайти коріння свого роду!? Завдяки відкритим архівам нам став відомий список козаків Вільшанської сотні. Отож пропонуємо Вам згадати вуличні прізвиська, які є не чим іншим як прізвищем Вашого предка – козака, розпитати старійшин роду про минуле, або просто вибрати подібне прізвище із списку, та й стати козаком! Ми НЕ МОЖЕМО ЗАЙТИ В КОЖЕН ДВІР І РОЗПИТАТИ ВСІХ ПРО ВСЕ, а тому чекаємо на Вас в бібліотеці І будемо раді почути про всі Ваші дослідження.


 

СПИСОК КОЗАКІВ ВІЛЬШАНСЬКОЇ СОТНІ

 

Анъдрущенъко Юско

АнъдрѢевичъ Феско

Анътоненко Дацъко

Анътоненко Хилко

Анътоновичъ Иванъ

Анътоновыч ОхрѢмъ

Бацала Яцъко

Берекгеленко Якимъ

Богачъ Федоръ

Богуславецъ Иванъ

Болбусъ Грыцъко

Боръщенъко Юрко

Брага Яцъко

Браженко Юръко

Брытненъко Мизынъ

Бугунъ Дмитро

Буракъ Анъдрушъко

Бут Семен

Бутъ Грыцъко

Бутько Федор

БѢлашенко Васил

Ватагъ Грыцъко

Ващенъко Иванъ

Величенко Тишъко

Величко Тымко

Волошин Васил

Волошин Савъка

ВолошинъВасил

Волошинъ Хведор

Гаврышенко Демъко

Галущенъко Лукашъ

Гиренъко Демъко

Глущенъко Анъдрушъко

Голенко Игнатъ

Грабаренко Юръко

Гречъченко Степанъ

Грищенко(Гринщенко) Михайло

Громовикъ Грицъко

Грыценъко ЛаврѢнъ

Грыцъко КгвѢнътованыи

Даниленъко Семенъ

Данченко МатѢй

Дереча СеръгѢй

Добошъко(Довошко) Данило

Дриванскии Олешъко

Дробязъка Иванъ

Дуденъко Демъко

Дуруденъко Яцъко

Журавел ЛаврѢнъ

Заячъковъскии Миско

Зеленскии СеръгѢй

Ивановичъ Стецъко

Иванъ Емецъ

Иванъ ЯЦЕНЪКО

Ивашъко СоловѢенъко

Илко Тетиевъскии

Исаенко Степанъ

Каменский Иванъ

Каменский Яско

Каменъский Миско

Капленко Васко

Квачъ Грыцъко

Кгрещенъко Блажъко

Клименко Федор

Климченъко Яцъко

Климъченъко Иванъ

Княжокриницъкии Назаръ Княжокриницъкии Яцъко

Козубенко(Козьбенко) Трохимъ

Колтуненко Кузма

Кондрат Черкащенко

Кондратенко Васил

Костенко Грыцъко

Костенко Иванъ

Костенко Федоръ

Крамаренъко Грицъко

Кривоносенко Васил

Кривошия Рабко

Крикливыи СеръгѢй

Крищенъко Анъдрушъко

Крупъченъко Яцъко

Кудлаенко Анъдрушъко

Курыленко Каленикъ

Куценъко Лагыръ

Куценъко Яреха(Ярема)

Лебединченъко Селешъко

Левъченъко Иванъ

Левъченъко Ярема

Леснякъ Иванъ

Лещенъко Семенъ

Литвиненъко Паръхомъ

Литвишъко Вацко(Васко)

Лихолатъ Иванъ

Майданъ ОлексѢй

Максимовичъ Феско

Малоучъко Олекса

МатвѢенъко Васил

МатвѢенъко Григоръ

Матяш Якубенъко

Мелниченко Феско

МИЗЫНЕНКО Олекса

Мизынъ Данило

Молда(Модда) Иванъ

Москал Ивашъко

Москал Юско

Москаль Савъка

Ничипоренко Федко

Овъсяниченко Анъдрушъко

Овъсяниченко Семенъ

Оливъченко Таланда

ОлѢйныкъ Олекса

Онищенко Степанъ

Остапенко Иванъ

Острожъненко Васил

Острополченъко Феско

Павленко Васил

Падалка Павелъ

Панъченъко АнъдрѢй

Пашъковичъ Степан

Пашъковъскии МатѢй

Педоренко Иванъ

Петренъко Иванъ

Пилипенъко Семенъ

Пододня СеръгѢй

Полоусъ Жаданъ

Попенъко Илко

Поповъзят Дмитро

Пригожыи Грыцъко

Проценъко Иванъ

Проценъко Миско

Прутиленко Тимошъ

Пудленъко Степанъ

Пукаленко Ярема

Пупецъ Данило

Радуленко Иванъ

Радуленко Яковъ

Радченъко Леско

Ревенко Павло

Руданенко Иванъ

Руданенъко Марътинъ

Савъченко Омелянъ

Савъченъко Гринецъ

СахъненъкоИванъ

Свиридович Конъдрат сотник

Северинъ

Семенович Гирманъ

СемеренкоФеско

СемъченъкоПилипъ

СененъкоОстапъ

Сень Василевичъ

Сидоренко Грыцъко

Сидоренко Миско

Скляренко Федор

Скребецъ Данило

СлѢпыйДмитро

СлѢпый(СлѢпыкъ) Дмитро

Сметана Юско(Юрко)

Сметанка Семенъ

Солдатовъзят Данъко

Солдатъ Миско

Солонченко Костя

Соляниченко Гарасим

Степаненко Кузма

СтетковичъПавло

Стетченъко Бублик Павло

Сторожъ Семенъ

Сурженко Стецъко

Сутула Павло

Сухоребрыи Дацъ

СѢденъ Максим

Талалай Степань

Тарасенко Анъдрушъко

Тарасовичъ Юрко

Татаръчинъзят Иванъ

Трикозленко ДЕНИС

Туръканенъко Яцъко

Туръкеня Иванъ

Уласенко Жаданъ

УманецъГрыгоръ

Федор Янушевъскии

Федоренко Грыцъко

Федоренко Лукянъ

Федоренко Иванъ

Федорович Мартин

Хоменъко Каленикъ

Хоменъко Васил

Хулуярка Степанъ(Иван)

Цериман Анъдрушъко

Чаленъко Павло

Черевиченъко Иванъ

Черкащенко Петро

Шаленко Гарасим

Шкляренко Климъ

Шостаковъскии Лукянъ

Шостакъ Васил

Шуличенко Ничипоръ

Щеръбина Иванъ

Щеръбиненко Мелешъко

Щупъченко МатвѢй

Юхимович Жаданъ

Яковенько Федоръ

Яременко Васил

Яценко Пилипъ

Ященко(Ющенко) Васил 

0

Автор: Провідний бібліотекар Оксана Христенко. Опублікував: Романенко Ярослав

Коментарі

Коментарі відсутні
Додавання комментарів доступно лише зареєстрованим користувачам
Інформація
  • Опубліковано 13.07.2017 09:13
  • Перегляди: 478

Теги